Central Cee live in Prague 1

CENTRAL CEE LIVE IN PRAGUE IS A CASHLESS EVENT

Česká verze zde

We’re always improving your festival experience so you can spend less time queuing at the bar, and more time enjoying the music.

Going cashless will ensure speed of service, increased security and ease of transactions at the many bars, food outlets and vendor stalls.

> Click here for a step-by-step guide to the online portal.

> Click here for the full text of the Terms and Conditions for use of the Cashless System.

How does it work?

 • When you arrive at the festival, your ticket will be swapped for a wristband which must remain on your wrist for the duration of the event.
 •  Your wristband will act as your ‘digital wallet’ during the event

You MUST NOT remove the wristband or your ticket will become void.

 • During the event, you can load money to your wristband at our TOP-UP STATION. The Top-up Station will accept Cash and Cards. 

All food, drinks and merchandise purchased at the event need to be paid for using your RFID wristband.

Why are we going Cashless?

 • Faster queues cut down your waiting time for food and drinks.
 • Uninterrupted bar service – bar eftpos machines need the internet (which often overloads at events), while RFID will work online/offline.
 • Less hassle – Don’t look for money every time you want to pay
 • Safer way to pay  – Gone are the days of withdrawing hundreds of dollars, only to lose it on day one. RFID = no lost cash. All top up stations will accept cards.

Is there any cost to me?

There is no cost for you to use or receive a wristband.

However, there is a 400Kc min. topup for your first Topup.  You can get a refund for your unused credit. (see refund section below).

How much should I top-up on my wristband?

There is a 400kc. min. on your first Topup, but we recommend that you top-up at least 1,000Kc. This will guarantee you less trips to the Top-up station and more time to enjoy the event. 

How do I know how much I have left on my Wristband?

You can ask any vendor or top-up staff member to scan your wristband to see how much credit you have remaining. 

You can also register and log in to our online portal, and check your balance there*.

Sign-up for an account here:  https://mocnoc.tixify.me/

*There might be a delay between your purchases or top-ups and the time when it reflects in the portal. 

How can I see my purchase history?

You can see your history of transactions once you register your wristband on our online portal at https://mocnoc.tixify.me/

*There might be a delay between your purchases or top-ups and the time when it reflects in the portal. 

Did you lose or accidentally destroy your wristband?

If you registered your wristband on the Online portal, you can mark your wristband as lost and your credit will be safe, once you have done that find our Attendee Support at the Top-up Station to get a new wristband. 

If you didn’t register your wristband on the Online Portal, find our Attendee Support at the Top-up Station and we will issue you a new wristband.

IMPORTANT: 

 • Any credit left on your wristband will be restored only after we verify  you are the legitimate owner of the wristband.
 • We are not responsible for the misuse of lost wristbands or credit loss while the wristband was lost. 

Register your wristband on our online portal at https://mocnoc.tixify.me/

*There might be a delay between the portal and the devices. 

What happens if I dont spend all the money in my wristband? Can I get a refund?

Yes.  Find all the info in the next section. 

CASHLESS WRISTBAND REFUNDS

How do I get a refund?

Make sure you hold onto your wristband after the event and head to the ONLINE PORTAL between Sunday 18th December 2022 from 7:00 and until Monday 19th December 2022 at 23:59 to claim a refund for any unused credits left in your wristband. 

Find the Event Portal here:  https://mocnoc.tixify.me

 • Create an account. We need your real personal information in order to be able to submit a refund. 
 • Link your wristband to your account using the code at the back of your chip. 
 • Enter your Bank Details and receive a refund directly to your bank account.

*You will need to have at least 50kc left in your wristband in order to be eligible for a refund. 

*There is 10Kc banking and processing fee to send you a refund.  This fee will be automatically deducted from your balance. 

Refunds for any unused balance on your wristband will be submitted back to your account within 10 days from your refund request, unless there is an error in the details you provide which will delay the process.  Please keep in mind that it can take up to 1 week for the bank transfer to to appear back in your account after we submit it. 

Can I get a cash refund DURING the event?

No. The refund process will be ONLY through https://mocnoc.tixify.me

My bank account does not have an IBAN or SWIFT CODE.

All the bank accounts in Europe and even some other countries have it, although sometimes you might need to reach out to your bank to get it.  If your account does not have an IBAN, please reach out to help@tixify.com

What if I don’t receive my refund? 

In case there is an error in your information, we will get in touch with you.  If we haven’t reached out to you, it means your refund went through successfully and you just need to wait a bit more.  

What are you doing with my information?

Find the Privacy Policy for Attendees here

Step-by-Step Guide to the Online Portal

The cashless portal is your key to manage your cashless experience.  Topup your wristband with credit, request a refund and check your full transaction history.

But first you must register!

Register an account

When you get to the cashless portal, you will be asked to register an account. The process is really simple and it takes only 1 minute.

Click on the “REGISTER DIGITAL WALLET” Button to start.

1- Fill-up your personal data. It’s important that you use your real info. We will use this info to send a refund to you, when you request it, or to verify your identity in case that you lose your wristband and need it replaced.

2- Press CONTINUE

3-Choose a password and accept the terms of service.

4- Press CREATE DIGITAL WALLET.

VALIDATE YOUR WRISTBAND

In order to gain access to the Cashless Portal we need to make sure you are an attendee to the event. You can validate this by providing the code at the back of your wristband chip.

Requesting a Refund

After the event is finished, you will see a banner in the portal saying that the Refunds Requests are now open.  Click on the banner to go start your refund request.

You will need to provide your IBAN and the SWIFT/BIC of your bank, make sure to double check your banking info, as you wont be able to change it after you press “REQUEST REFUND

Important Information:

* The portal will accept refund requests between Sunday 18th December 2022 from 7:00 and until Monday 19th December 2022 at 23:59.

*You will need to have at least 100kc left in your wristband in order to be eligible for a refund. 

*There is 50Kc banking and processing fee to send you a refund.  This fee will be automatically deducted from your balance. 

*Refunds for any unused balance on your wristband will be submitted back to your account within 10 days from your refund request, unless there is an error in the details you provide which will delay the process.  Please keep in mind that it can take up to 1 week for the bank transfer to to appear back in your account after we submit it. 

** IF YOU NEED TO CHANGE THE BANKING INFORMATION, YOU NEED TO REACH OUT TO OUR SUPPORT CENTER AT HELP@TIXIFY.COM

Checking your Purchase History

All throughout the event you can see your purchase history at the portal, just scroll down to the Purchase History section and click on “VIEW ENTIRE HISTORY“.  From there you will have an option to print your receipts if need it be.

* There might be a slight delay between the portal and the devices. 

Central Cee live in Prague 1

CENTRAL CEE LIVE IN PRAGUE IS A CASHLESS EVENT

English Version here

Vždy se snažíme zlepšovat váš festivalový zážitek, abyste mohli trávit méně času ve frontách na barech a víc si užívat muziku.

Proto vás bezhotovostní platby nadchnou. Nebudete muset čekat, ať už si zajdete na bar nebo do stánku s merchem, všechny služby dostanete obratem.

Cashless systém navíc zajišťuje zvýšenou bezpečnost.

> Klikněte sem a zjistěte, jak používat online portál krok za krokem.

> Kliknutím sem zobrazíte úplné znění Podmínek pro používání cashless systému

JAK TO FUNGUJE?

 • Po příchodu na festival bude vaše vstupenka vyměněná za náramek, který musíte mít po celou dobu akce na sobě.
 • Váš náramek bude sloužit jako vaše vstupenka a „digitální peněženka“ v prostorách akce.

Náramek NESMÍTE sundávat, jinak vaše vstupenka pozbude platnost

 • Během akce můžete náramek dobít prostřednictvím našich TOP-UP stanicích. TOP-UP stanice budou akceptovat hotovost i karty.

VŠECHNY DRINKY, JÍDLO I MERCHANDISE bude možné zaplatit pouze použitím RFID cashless náramku.

PROČ TO DĚLÁME?

 • Rychlejší odbavení fronty zkracuje čas, který strávíte čekáním na baru. Karetní operace vyžadují stabilní internetové připojení, což je na festivalu často problém a také důvod, proč terminály selhávají. RFID může pracovat jak v online, tak i v offline režimu
 • Méně starostí – nemusíte pořád hledat peníze, když je čas platit.
 • Bezpečnější způsob platby – časy, kdy jste si vybrali tisíce korun, abyste je pak na party ztratili, už jsou naštěstí pryč. Díky RFID už žádnou hotovost neztratíte.

Všechny TOP-UP stanice budou přijímat karty.

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT?

Za náramek nebo jeho používaní nebudete platit nic.

Pro první dobití je však stanoveno minimálně 400 Kč.

KOLIK PENĚZ SI MÁM NABÍT NA SVŮJ NÁRAMEK?

Záleží jen na vás. Pro první dobití je však stanoveno minimálně 400 Kč.

Doporučujeme nabít nejméně 1,000 Kč. Tato částka by měla zajistit, že nebudete muset často chodit na dobíjecí místo a budete mít naopak více času na to si užít party.
Náramek si můžete dobít ještě před příjezdem na party. Vaše peníze budou dostupné, jakmile vstoupíte a vyměníte vstupenku za náramek.

JAK ZJISTÍM, KOLIK PENĚZ MI NA NÁRAMKU ZBÝVÁ?

Můžete se zeptat kteréhokoli prodejce, nebo pracovníka dobíjecí stanice. Ten naskenuje váš náramek a zjistí, kolik peněz vám zbývá.

Rovněž se můžete registrovat a přihlásit do svého profilu na cashless online portálu a zkontrolovat si svůj zůstatek tam. *

Registrujte se a vytvořte si svůj účet zde: https://mocnoc.tixify.me

*Může docházet k malému opoždění mezi vaším nákupem/dobitím kreditu, než se změna projeví na našem portále. 

KDE NAJDU SVOJI NÁKUPNÍ HISTORII?

Přehled všech transakcí uvidíte po registraci svého náramku na cashless online portále  https://mocnoc.tixify.me

*Může docházet k malému opoždění mezi vaším nákupem/dobitím kreditu, než se změna projeví na našem portále. 

ZTRATILI JSTE NÁRAMEK, NEBO JEJ POŠKODILI?

Jestli máte svůj náramek registrovaný na cashless online portále, můžete náramek označit jako ztracený a váš kredit zůstane nedotčený. Po označení náramku stačí zajít do dobíjecí stanice, kde vám vydají nový náramek s vaším kreditem.

Jestli náramek nemáte registrovaný, zajděte do dobíjecí stanice, kde vám vydají nový náramek.

Důležité upozornění:

 • Zůstatkový kredit na náramku bude obnoven jenom v případě, že se nám podaří ověřit, že jste legitimní majitel daného náramku.
 • Neneseme žádnou odpovědnost za zneužití ztracených náramků nebo propadnutí kreditu po ztrátě náramku.

Registrujte se a vytvořte si svůj účet zde: https://mocnoc.tixify.me

*Může docházet k malému opoždění mezi vaším nákupem/dobitím kreditu, než se změna projeví na našem portále. 

CO SE STANE, KDYŽ NEUTRATÍM VŠECHEN KREDIT NA NÁRAMKU? DOSTANU JEJ ZPÁTKY?

Samozřejmě, peníze vám budou vráceny. Přečtěte si prosím informace o refundace v další části.

REFUNDACE CASHLESS NÁRAMKU

Ujistěte se, že svůj náramek po akci donesete domů. Pak navštivte stránky Cashless Portal mezi nedělí 18.12.2022 7:00h a pondělí 19.12.2022 23:59h, a požádejte o refundaci zbylých prostředků na vašem náramku. 

Cashless online portál naleznete zde:  https://mocnoc.tixify.me

 • Vytvořte si svůj účet. Potřebujeme vaše skutečné osobní údaje, abychom mohli odeslat peníze zpátky.
 • Ověřte svůj účet vyplněním kódu na náramku. Kód naleznete na zadní straně náramku na jeho chipu.
 • Vložte své bankovní údaje a dostanete své finanční prostředky zpět přímo na svůj účet.

*Nárok na refundaci vzniká pouze v případě, že máte na náramku zůstatek minimálně 50 Kč.
*U všech žádostí o refundaci bude účtován procesní a bankovní poplatek 10 Kč.
 

Refundace zbylých prostředků z vašeho náramku bude vyřízena v průběhu 10 pracovních dnů od uzavření přijímaní žádostí o refundaci. Proces se může prodloužit, pokud jste omylem uvedli nesprávné údaje. Berte prosím na vědomí, že některé bankovní transakce se můžou na vašem účtu projevit i jeden týden poté, co je zadáme.

Můžu dostat peníze zpět během akce?

Bohužel ne. Proces refundace je možný jenom prostřednictvím: https://mocnoc.tixify.me

Můj bankovní účet nemá IBAN nebo BIC/SWIFT kód.

Všechny bankovní účty v Evropě a také v mnoha dalších zemích mají IBAN i BIC/SWIFT kód. Někdy však musíte požádat banku, aby vám sdělila tyto údaje k vašemu účtu.

Jestli váš bankovní účet není v Evropě, prosím, napište na náš support: help@tixify.com

Co dělat, když nedostanu refundaci?

V případě, že jste udělali chybu ve svých údajích, spojíme se s vámi. Pokud jsme se vám neozvali, znamená to, že refundace proběhla v pořádku a musíte ještě chvíli vydržet. 

Jak naložíte s mými osobními údaji?

Pravidla zpracování údajů naleznete  zde

Jak využívat online portál krok po kroku

Cashless portál je zde, abyste naplno využili všech výhod cashless systému. Zde si můžete dobít váš kredit na náramku, zažádat o refundaci nebo si zkontrolovat historii svých transakcí.

První se ale musíte registrovat!

Registrujte svúj účet

Až půjdete na cashless portál, budete požádání o vytvoření účtu. Celý proces je velm jednoduchý a zabere vám pouze 1 minutu.

Klikněte na tlačítko “ZAREGISTRUJTE SVŮJ ÚČET” Button to start.

1- – Vyplňte své osobní údaje. Je důležité, abyste své pravdivé údaje. Tyto informace totiž použijeme při odeslání refundace, až si o ní zažádáte. S těmito informacemi vás také můžeme ověřit při ztrátě náramku a přesunu prostředků na nový

2- Zmáčkněte POKRAČOVAT

3- Zvolte si své heslo a přijměte Pravidla a obchodní podmínky spolu s Zásady ochrany osobních údajů.

4- Zmáčkněte VYTVOŘIT ÚČET.

OVĚŘTE SVŮJ NÁRAMEK

Abychom vám mohli umožnit přístup na Cashless Portal, potřebujeme ověřit, že máte platnou vstupenku. To si můžeme ověřit pomocí Číslem vašeho náramku.

Žádost o refundaci

Až akce skončí, uvidíte na cashless portálu nápis „Žádosti o refundace jsou nyní otevřené“. Klikněte na něj abyste zahájili svůj proces refundace.

K navrácení prostředků na vašem náramku budete potřebovat váš IBAN a SWIFT/BIC kód banky. Ujistěte se, že jste údaje zadali správně, protože později nebude možné je změnit. Po ověření zmáčkněte „ZAŽÁDAT O REFUNDACI“.

Důležité informace:

**Žádosti o refundace budou otevřené od neděle 18. 12. 2022 od 07:00 a budou ukončny v ponděli 19. 12. 2022 ve 23:59.

* Váš minimální zůstatek musí být 50 CZK, abyste mohli zažádat o refundaci. * Procesní a bankovní poplatek 10 CZK bude stržen z refundované částky.

*Refundace budou odeslány organizátorem Moc Noc během 10 dní od uzavření žádostí v neděli 19. 12. 2022 ve 23:59.

* POKUD POTŘEBUJETE ZMĚNIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠI PODPORU NA HELP@TIXIFY.COM

Vaše historie transakcí

Během celé akce si můžete zkontrolovat svou historii transakcí. Stačí na cashless portálu zascrollovat dolů do Historie Transakcí a kliknout na „PROHLÉDNUT CELOU HISTORII“. Zde najdete i možnost vytisknutí účtenek, budete-li je potřebovat.

* Mezi cashless portálem a zařízeními, přes které na akci nakupujete, může být zpoždění.